Dobrodošli


Sberbanka je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeća banka u Rusiji sa tradicijom od preko 170 godina poslovanja koja nudi nove proizvode zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama.
Sberbanka Srbije je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

Naš cilj je da gradimo trajne, harmonične odnose sa našim klijentima tako što posvećujemo pažnju njihovim potrebama i nastojimo da postanemo banka koja nikada ne prestaje da razvija sebe i svoje poslovanje za dobrobit naših klijenata.
U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću naših zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven bankarski partner u građenju mostova između kompanija u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su krediti, garancije, razni oblici depozita, platne transakcije u zemlji i inostranstvu (uključujući i one u ruskim rubljama), menjački poslovi, elektronsko bankarstvo, i druge. Pružanje finansijskih usluga i podrška preduzećima, malim i srednjim kompanijama, preduzetnicima i građanima je osigurana. Bankarski savetnici imaju individualni pristup svakom klijentu i pružaju im uslugu koja je specijalno kreirana da odgovori na njihove potrebe i standarde.

Sberbank Srbija je članica grupe Sberbank Evropa AG koja je prisutna na 11 tržišta u Evropi: Austrija, Slovačka, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Srbija, Ukrajina i Nemačka. Banka posluje u ukupno 282 ekspoziture i ima 4.962 zaposlenih (podaci od 30.06.2014.)

Preko 100 miliona klijenata Sberbanke je dokaz da smo na pravom putu.
Sberbank, Sberbank Europe, Sberbank Srbija - činjenice
Sberbank Sberbank Europe Sberbank Srbija
Zemlje 12 11 1
Broj ekspozitura > 19,000 282 33
Broj zaposlenih > 245,000 4,962 702
Broj korporativnih klijenata > 1.5 m 16,000 317
Broj mikro klijenata 62,000 9,735
Broj klijenata-stanovništvo 70 m 500,000 58,873
Bilans stanja ~ 230 milijardi evra 9.5 milijardi evra 837 (Mil. evra)