Benefinicije i kompenzacije

Ključ našeg uspeha su naši zaposleni, čiji talenat, kreativnost i posveđ‡enost poslu osnova našeg poslovanja. Kako bi bili konkurentni na tržištu, usmereni smo na privlačenje najtalenovanijih i nudimo poslovno okruženje u kome svaka osoba može da se izdvoji svojim radom.

Nudimo kompenzacione pakete u skladu sa vašim znanjem, veštinama i godinama radnog iskustva, uključujuđ‡i i tržišno konkurentnu zaradu i bonus vezan za godišnju ocenu rada zaposlenih.

Naš pristup za kompenzacije i nagrade odlikuje se sledeđ‡im principima:

  • Obezbediti globalno jedinstven okvir sa moguđ‡nosšđ‡u prilagođ‘avanja svakom tržištu kako bi se kreirali konkurentni uslovi koji su u skladu sa lokalnom regulativom
  • Fokusirati se na privlačenje i zadržavanje talentovanih zaposlenih, kreiranje kulture koja dovodi do ostvarivanja visokih rezultata i koja osigurava visoku angažovanost zaposlenih koji ostvaruju održive poslovne rezultate