Javni Sektor

Kratkoročni kredit za finansiranje deficita likvidnosti
Period otplate: do kraja budžetske godine
Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
Period otplate: 1 do 10 godina
Javno - Privatno Partnerstvo
Inovativni pristup u raspodeli odgovornosti i rizika