Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Šta?

Dugoročni krediti za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda koji su isključivo namenjeni za investicione projekte u javnom sektoru.

Kako?

Rok otplate može biti od jedne do deset godina uz grace period do 36 meseci.

Zašto?

Podrška infrastrukturnim projektima i komunalnoj infrastrukturi u lokalnim samoupravama.

Uslovi za zaduživanje jedinica lokalne samouprave
Šta Zakon o javnom dugu propisuje u slučaju ovakvog zaduživanja?
Koliki može biti iznos dugoročnog zaduživanja?
Na šta je usmerena ova vrsta kreditiranja?