Javno - Privatno Partnerstvo (JPP)

Saradnja između javnog i privatnog sektora u cilju izgradnje nove infrastrukture od javnog interesa, postala je globalni trend. Za javne infrastrukturne projekte, kao što su auto-putevi, bolnice, škole, javne ustanove, železnice, uvođenje vodovodnih instalacija i sl, potrebna su velika ulaganja koja često prevazilaze kapacitete zaduživanja javnog sektora. U prošlosti je isključivo javni sektor pokretao ovakve projekte i njima upravljao.

I pojedine vlade zemalja u centralnoj Evropi počele su da se odlučuju za javno-privatna partnerstva, jer ih vide kao način da završe projekte na vreme i u okviru raspoloživog budžeta, ali I kao model za privlačenje stranih investicija.

Javno-privatna partnerstva postoje u različitim oblicima. Glavni nosioci po modelu JPP:

 • Lokalna vlast
 • Projektna kompanija – privatni sponzori
 • Pravni i finansijski savetnici
 • Poslovne banke

Klјučni aspekti:
 • Inovativni pristup u raspodeli odgovornosti i rizika
 • Kupovanje usluga umesto objekata
 • Privatno finansiranje javne infrastrukture
 • Pristup celokupnom životnom ciklusu
Sve češće JPP imaju oblik koncesionih ugovora između javnih i privatnih partnera.

Pružamo:
 • Uspostavljen model finansiranja
 • Iskustvo u projektnom finansiranju
 • Stečeno znanje u projektima energetske efikasnosti.