Poslovanje sa malim preduzećima

Šta?

Poslovanje sa preduzećima čiji ukupni poslovni prihodi ne prelaze 1 milion evra u prethodnoj poslovnoj godini (uključujući i prihode povezanih lica).

Kako?

U ekspoziturama Sberbanke očekuju Vas savetnici za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji će vam pružiti sve informacije i savete o kreditima i ostalim uslugama namenjenim malim preduzećima.

Zašto?

Zbog toga što je naša jedinstvena ponuda mikro kredita sa fiksnom dinarskom kamatnom stopom idealno rešenje za kontrolu troškova, planiranje Vaših prihoda i uvećanje profita.


Ovde možete dobiti sve potrebne informacije o našoj ponudi kredita za mala preduzeća. SAZNAJTE VIŠE>>>


Informišite se o dozvoljenom minusu SAZNAJTE VIŠE>>>