Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba

Šta?

Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba za mala preduzeća namenjen je za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava.

Kako?

Sve informacije o uslovima i pogodnostima kreditiranja, kao i ostalim uslugama namenjenim malim preduzećima i preduzetnicima, možete dobiti od savetnika za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji Vas očekuju u Sberbank ekspoziturama.

Zašto?

Podrška vašem svakodnevnom poslovanju, u pravom trenutku i na jednostavan način, uz fiksnu kamatnu stopu i za kredit indeksiran u evrima.

Podnesite zahtev za Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
O Dugoročnom kreditu za finansiranje tekućih poslovnih potreba
Napomene