Revolving kreditna linija

Šta?

Kreditna linija namenjena malim preduzećima omogućava korišcenje kredita za obrtna sredstva i likvidnost, kredita za refinansiranje i proizvoda dokumentarnog poslovanja: bankarskih garancija, pisama o namerama i dokumentarnih akreditiva.

Kako?

Sve informacije o uslovima i pogodnostima kreditiranja, kao i ostalim uslugama namenjenim malim preduzećima, možete dobiti od savetnika za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji Vas očekuju u ekspoziturama Sberbank.

Zašto?

Zbog toga što brza i jednostavna procedura, kao i fleksibilnost pri raspolaganju odobrenim sredstvima predstavlja idealno rešenje za mala preduzeća koja tokom poslovne godine koriste različite kreditne i dokumentarne proizvode.

Podnesite zahtev za Revolving kreditnu liniju za mala preduzeća

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
O revolving kreditnoj liniji za mala preduzeća
Napomene