Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe

Šta?

Namenski krediti za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe namenjen preduzetnicima.

Kako?

Kredit može biti odobren u eurima ili dinarima. Beskmatni kredit na rok do 24 meseca ili mogućnost odobrenja na rok do 84 meseca.

Zašto?

Idealno rešenje za kupovinu novih vozila uz fiksnu kamatnu stopu u prvih 60 meseci za kredite u dinarima.

Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
O beskamatnom kreditu za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe
Specijalna ponuda na rok do 84 meseca
Reprezentativni primer
Napomene