Revolving kreditna linija za preduzetnike

Šta?

Kreditna linija namenjena preduzetnicima omogućava korišćenje kredita za obrtna sredstva i likvidnost, kredita za refinansiranje i proizvoda dokumentarnog poslovanja, bankarskih garancija, pisama o namerama i dokumentarnih akreditiva.

Kako?

Sve informacije o uslovima i pogodnostima kreditiranja, kao i ostalim uslugama namenjenim preduzetnicima, možete dobiti od savetnika za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji Vas očekuju u Sberbank ekspoziturama.

Zašto?

Zbog toga što brza i jednostavna procedura, kao i fleksibilnost pri raspolaganju odobrenim sredstvima predstavlja idealno rešenje za preduzetnike. Svaki novi zahtev za neki od proizvoda kreditne linije ne zahteva ponovnu kreditnu analizu.

Podnesite zahtev za Revolving kreditnu liniju za preduzetnike

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
O Revolving kreditnoj liniji
Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva u RSD
Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva u EUR
Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje u RSD
Reprezentativni primer za kredit za refinansiranje u EUR
Napomene