Iza svake uspešne kompanije stoje ljudi koje rade u njoj. Njihov talenat, kreativnost i posvećenost čine osnovu uspeha. Kako bi ovo postigli, usredsređujemo se na najbolje talente i pružamo korporativnu kulturu koja svima omogućava da ostvare ciljeve.

Ne postoji samo jedan, zacrtan put za sve zaposlene i njihovu karijeru. Banka obezbeđ‘uje sredstva, podršku, znanja i veštine da zaposleni razviju karijeru u smeru koji ih najviše interesuje. Idemo korak ispred potreba naših zaposlenih, jer lično zadovoljstvo poslom svakog od zaposlenih u našoj banci vodi ka kreiranju uslova koji dovode do trajnog napretka svih nas u banci, a samim time i naše Banke.

Svako sa sobom donosi jedinstvene veštine, različita iskustva i mišljenja. Mi ovu različitost vidimo kao osnovu za podsticaj inovativnosti i jednu od ključnih komponenti uspeha. Prepoznajemo da su talenat, angažovanje i zadovoljstvo zaposlenih osnova za dostizanje vizije da izgradimo jednu od najboljih finansijkih institucija na svetu.

Ljudi koji imaju pristup poslu - ja to mogu da uradim (can do attitude) su deo našeg tima.

Radimo u atmosferi koja motiviše i daje energiju za nove izazove i stvara mogućnosti da se ostvare postavljeni ciljevi.

Usmereni smo da klijentima pružimo vrhunsku uslugu u pogledu znanja, stučnosti i inovativnosti. To postižemo zahvaljujući našim zaposlenima.

Ohrabrujemo zaposlene da se pomeraju u okviru organizacije u cilju proširivanja znanja i veština, kao i sticanju novih.