Pomoć ugroženim od poplava

Poštovani klijenti,

Pozivamo vas da u skladu sa svojim moguđ‡nostima pomognete građ‘anima sa poplavama ugroženih područja. Svoja sredstva možete uplatiti na namenski račun u našoj banci:

285-1003200000001-05

Obaveštavamo vas da banka neđ‡e naplađ‡ivati provizije platnog prometa za sve uplate na blagajni ili putem e-bankinga koje se odnose na doniranje pomođ‡i za poplavljena područja u Srbiji.

Instrukcije za devizne uplate sredstava za poplavljena područja možete preuzeti ovde:
 

za uplate u EUR    za uplate u CHF    za uplate u RUB    za uplate u USD


Gotovinske uplate u stranoj valuti nisu moguđ‡e.


POSEBNA POGODNOST ZA UPLATE NA NAMENSKI RAđŒUN SBERBANKE:


Svi klijenti (fizička i pravna lica) koji uplate sredstva kao humanitarnu pomođ‡ na Sberbank namenski račun, za pomođ‡ poplavljenima, imaju pravo da u narednih šest meseci od dana uplate, ostvare umanjenje troškova obrade kredita u iznosu uplađ‡ene humanitarne pomođ‡i, a do maximalnog iznosa obrade kredita.

*********************************************************

Sberbank Srbija je ukinula naknadu na sve uplate i prenos sredstava na račune za pomođ‡ nastradalima u poplavama i otklanjanju posledica poplava. Građ‘ani svoja sredstva mogu da uplate na račune:

  • Namenski račun Vlade Republike Srbije: 840-3546721-89, sa svrhom uplate: za otklanjanje vanrednih okolnosti od poplave
  • Crveni krst Srbije: 205-205818-39, poziv na broj 60033550000
  • Račun grada Beograda i Sekretarijata za finansije: 840-744141843-14, model 97, poziv na broj: 39-501-04.

Popunjenu uplatnicu za namenski račun Vlade Republike Srbije možete preuzeti ovde.


Hvala na razumevanju i saradnji.
Vaša Sberbanka