Obnovljivi izvori energije

Šta?

Finansiranje projekata izgradnje postrojenja i objekata za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora.

Kako?

Kreditiranje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora se odobrava novoosnovanim preduzećima koja su formirana radi realizacije određenog projekta (Special Purpose Company), a koja su u skladu sa Zakonom stekla pravo učesnika u izgradnji objekata.

Zašto?

Finansiranjem kvalitetnih projekata od strane naše banke, možete obezbediti realne i sigurne prihode.

O finansiranju projekata
Ko može podneti zahtev za finansiranje?
Učesnici u realizaciji kredita
Konsultant-supervizor projekta