Poslovni računi za privredu

Šta?

Poslovni dinarski i devizni računi za domaća i strana pravna lica.

Kako?

Za otvaranje poslovnih računa potrebno je dostaviti odgovarajući set dokumentacije, u zavisnosti od toga da li poslujete kao domaće ili strano pravno lice.

Zašto?

Prateći savremene trendove, pružamo brzo, pouzdano i efikasno obavljanje usluga platnog prometa u zemlji i inostranstvu.

Potrebna dokumentacija