Projektno finansiranje

Šta?

Nova usluga Sberbanke koja se prvenstveno odnosi na finansiranje projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata, namenjenih prodaji i iznajmljivanju na tržištu.

Kako?

Krediti za projektno finansiranje se odobravaju pravnim i fizičkim licima, koja u skladu sa Zakonom učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata kao investitori i izvođači radova.

Zašto?

Zato što su krediti prilagođeni planiranoj projekciji prodaje nekretnina, i sa njihovom otplatom se ne počinje pre završetka izgradnje objekta.

O finansiranju projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata
Uslovi za korisnike projektnog finansiranja