Razvoj zaposlenih

U našoj banci postoje dve grupe programa za učenje, jedan ima za cilj da izgradi opšte poslovne veštine i umeđ‡a i drugi kojim se stalno osvežavaju i unapređ‘uju znanja.

U poslednje 2 godine imali smo preko 5000 trening dana i 90 različitih treninga, kako internih tako i eksternih.

Sa samim programom razvoja zaposleni se susređ‡e veđ‡ prvog radnog dana. Važno nam je da se uklopi u sistem, upozna kolege, upozna svog mentora koji je tu da ga uputi u sve što je potrebno i s tim ciljem sprovodimo program orijentacije.

Podučavanje na radnom mestu je ono što se dešava u kotekstu obavljanja svakodnevnog posla, koje pomaže sticanju šire perspektive, poveđ‡ava jasnođ‡u i odnosi se na specifična pitanja i izazove.

Ovo praktično učenje poboljšava učinak i čini zaposlene efikasnijim. Rad sa kolegama koje vas mogu podučiti o stvarima koje su vezane za posao pomaže vam u sticanju boljeg uvida u sopstvene performanse. Sva znanja koja steknete su  odlična odskočna daska za dalje napredovanje u karijeri.

Za svaku godinu određ‘en je okvir treninga koji prolaze zaposleni, po pojedinim pozicijama i na taj način se spremaju za neke nove izazove.

Na raspolaganju su:

  • Različiti interni i eksterni treninzi
  • Mnogobrojine obuke znanja i veština
  • Prilagođ‘eni svim nivoima pozicija
  • Novi pristup učenju, namenjeni ličnom razvoju


O razvoju svakog zaposlenog staraju se kako sam zaposleni, tako i njegov nadređ‘eni i Služba za ljudske resurse. Planovi razvoja su individualno skrojeni i unapred dogovoreni sa svakim zaposlenim, tako da je i na njemu odgovornost za ličan rast i razvoj.