Izvršni i Upravni odbor

Predsednik upravnog odbora:

  • Arndt Nikolai Roechling
Član Izvršnog odbora nadležan za finansije u Sberbank Europe AG


Članovi upravnog odbora:

  • Elena Viklova
Generalni direktor u okviru Međunarodne poslovne funkcije Sberbank Rusije

  • Mag. Dr. Jacek Brzezinski
Nezavisni savetnik za privredu

  • Mlađan Dinkić
Direktor MD Solution d.o.o. Beograd

  • Ilka Willius
Direktor odeljenja za centralno upravljanje informacijama, budžetom i planiranjem
Izvršni odbor Sberbank Srbija a.d.:

  • Marijana Vasilescu
predsednik Izvršnog odbora

  • Vladimir Pajović
član Izvršnog odbora