Online zahtev za Subvencionisani krediti za kupovinu robe proizvedene u Belorusiji* Zahtev mogu podneti firme sa godisnjim prihodima vecim od 1 milion EUR