Dečija štednja

Šta?

Štedni tekući računi sa stimulativnim kamatama namenjeni našim najmlađim klijentima.

Kako?

Otvaranje štednog tekućeg računa u ime deteta i uplate na dečiju štednju mogu vršiti roditelji ili zakonski zastupnici.

Zašto?

Zbog toga što je otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku.

O dečijoj štednji
Za naše najmlađe klijente, pripremili smo štedne tekuće račune sa stimulativnim kamatama kako na deviznu, tako i na dinarsku štednju. Ne postoji minimalan iznos oročenja depozita, a štedni tekući račun u ime deteta može otvoriti roditelj ili zakonski zastupnik. Otvaranje i održavanje tekućeg računa za dečiju štednju je besplatno, a novac je dostupan u svakom trenutku jer nema oročavanja sredstava. Kamata na dečiju štednju za dinarske i evro uloge se pripisuje i isplaćuje na kraju svake godine. Direktne uplate na račun dečije štednje bez ograničenja mogu vršiti i drugi članovi porodice i prijatelji, putem naloga iz svoje banke.
Aktuelne kamatne stope za dečiju štednju
Reprezentativni primer
Napomene


 


Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909 ili 0700 700 800.