Osiguranje uz kreditnu karticu

Pružamo Vam jedinstvenu mogućnost da uz dodatnu naknadu osigurate otplatu celokupnog duga po kreditnoj kartici.

Sigurna otplata

  • Osiguranje otplate duga po kartici - osiguravajuća kuća vraća ostatak duga
  • Obračunava se na ostatak duga po kreditnoj kartici poslednjeg dana u mesecu
  • Osigurani rizici: nezaposlenost (tehnološki višak uključen), nesolventnost zakonskih naslednika, duže bolovanje, invaliditet, nastupanje teže bolesti, nemogućnost otplate usled nepredviđenih životnih okolnosti
  • Naknadu plaćate samo ako koristite karticu

Budite osigurani na putovanjima:

  • Sigurni u Evropi
    Putno osiguranje za vlasnika kartice koje pokriva celu Evropu.

Detaljne informacije o pokrivenim osiguranim rizicima nalaze se u Opštim i Posebnim uslovima, koji se obavezno uručuju klijentu prilikom zaključivanja ugovora o paketu tekućeg računa / kreditu / kreditnoj kartici, u slučaju da je klijent odabrao da bude osiguran.