Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

Poslovni kompleks u Nisu - prodaja kroz stečaj - javno nadmetanje!


ID: C 14

Grad:  Niš

Deo grada:  Marger

Adresa:  Dimitrija Tucovića 29

Tip nepokretnosti:  Poslovni prostor

Površina:  4.799 m2

Način prodaje:  Stečaj


Opis:

Poslovni kompleks u Nisu
Spratnost: Pr + 2S
Infrastruktura: Povezan na elektro, vodovodnu I kanalizacionu mrežu

Kompleks se sastoji iz tri separatne zgrade:
Prva zgrada predstavlja prodajni prostor – Kineske radnje, restoran I drugi pordajni objekti.
Druga zgrada se koristi kao magacin.
Treća zgrada je povezana sa drugom zgradom.


Obaveštenje stečajnog upravnika u postupku stečaja nad dužnikom Privrednim društvom za trgovinu i usluge SAM SON COMPANY d.o.o. iz Beograda, ul. Jurija Gagarina 26b o nameri, planu prodaje, načinu prodaje I rokovima nastavka prodaje stečajne mase dužnika u postupku javnog nadmetanja.


U javnom nadmetanju se prodaju sledeće nepokretnosti:
Nepokretnosti izgrađene na k.p.  br. 6519 upisane u LN 4942 KO Niš – Bubanj:
1. Zgrada broj 1 – Zgrada poslovnih usluga, broj etaža PR+SP 2, zemljište pod zgradom objektom 531 m2, svojina privatna, obim udela ½, posebni delovi zgrade upisani u B listu – 2 deo:
• Poslovni prostor trgovine – LOKAL U ISTOČNOM DELU ZGRADE, prizemlje, broj posebnog dela L2, površine 180 m2, svojina privatna, obim udela 1/1
• Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost ' PASAŽ, PORTIRNICA, STEPENIŠTE, WC, PRIZEMLJE, broj posebnog dela L3, površine 120 m2, svojina privatna, obim dela zajednički
• Poslovni prostor trgovine – KANCELARIJE U ISTOČNOM DELU ZGRADE, prvi sprat , broj posebnog dela L5, površine 245 m2, svojina privatna, obim udela 1/1
• Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost  - STEPENIŠTE SA HOLOM U CENTRALNOM DELU ZGRADE, prvi sprat, broj posebnog dela L6, površine 32 m2, svojina privatna, obim udela zajednički
• Poslovni prostor trgovine  - ŠEST KANCELARIJA U ISTOČNOM DELU DRUGOG SPRATA, drugi sprat, broj posebnog dela L8, površine 216 m2, svojina privatna, obim udela 1/1
• Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost  - STEPENIŠTE SA HOLOM U CENTRALNOM DELU ZGRADE, prvi sprat, broj posebnog dela L6, površine 32 m2, svojina privatna, obim udela zajednički
2. Zgrada broj 5 - Zgrada poslovnih usluga – MAGACIN, zemljište pod zgradom objektom 217 m2, svojina privatna, obim udela 1/2
3. Zgrada broj 6 - Zgrada poslovnih usluga – MAGACIN, zemljište pod zgradom objektom 371 m2, svojina privatna, obim udela 1/1
4. Zgrada broj 7 - Zgrada poslovnih usluga – MAGACIN, zemljište pod zgradom objektom 859  m2, svojina privatna, obim udela 1/1
5. Zgrada broj 8 - Zgrada poslovnih usluga – MAGACIN, zemljište pod zgradom objektom 1363  m2, svojina privatna, obim udela 1/2, posebni deo zgrade upisani u B listu 2. deo: prizemlje, broj posebnog dela L2 – poslovni prostor trgovine  - DEO MAGACINA U ISTOČNOM DELU ZGRADE, površine 662 m2, svojina privatna, obim udela 1/1
6. Zgrada broj 9 - Zgrada poslovnih usluga – MAGACIN, zemljište pod zgradom objektom 363 m2, svojina privatna, obim udela 1 /2
a što u prirodi odgovara građevinskim objektima u funkciji: poslovno – magacinskog kompleksa u Nišu, ulica Dimitrija Tucovića broj 29, koji čini poslovni objekat, magacin br.1, magacin br.2, garaža I dograđeni deo objekta ukupne površine 2888 m2. Na objektima i posebnim delovima objekata, na kojima je obim udela ½ ili zajednički udeli, vlasnik je privredno društvo Agrohim d.o.o. Niš, Vazduhoplovaca prilaz 1/6.

2. Poseban deo nepokretnosti izgrađene na k.p. br. 4106 upisane u LN 5390 KO NIŠ – BUBANJ – Zgrada poslovnih usluga Zanatsko trgovinski centar “ Dušanov bazaar „ Piramida – zgrada broj 2 – posebni deo zgrade upisani u B listu – 2. deo: Poslovni prostor – četiri prostorije za koju nije utvrđena delatnost – LOKAL, broj posebnog dela 301/L, treći sprat, površine 141 m2, svojina privatna, obim udela 1/1, u Nišu ulica Cara Dušana broj 54 – 72.

Stečajni upravnik je odlučio da početna cena u javnom nadmetanju za  celinu I bude 510.535,42 EUR, i celinu II bude 36.362,49 EUR, odnosno da početna cena bude u visini depozita.


Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 20% od procenjene vrednosti predmeta prodaje. Iznosi depozita za domaća pravna i fizička lica uplaćuju se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja:

1. Nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara za celinu 1., uvećano za iznos PDV-a i 10.000,00 dinara za celinu 2 uvećano za iznos PDV-a


Profaktura se može preuzeti na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 79 II sprat (zgrada KMG Trudbenik AD u stečaju), Beograd, svakog radnog dana u period od 9,00 do 16,00 časova, uz obaveznu izjavu stečajnom upravniku. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 21.03.2017;


2. Uplate depozita (sa pozivom na broj imovinske celine iz oglasa) na tekući račun stečajnog dužnika br: 125 – 1795084-93 kod Piraeus Bank A.D. – Beograd, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 21.03.2017. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora odstaviti isključivo lično stečajnom upravniku na adresi Bulevar Kralja Aleksandra  br.79 II sprat, Beograd najkasnije  21.03.2017. godine do 12 časova. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 21.05.2017. U obzir će se uzeti samo bankarske garancije koje pristignu na naznačenu adresu u naznačeno vreme i sa naznačenim rokom važenja.


3. Potpišu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita pod određenim uslovima. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
Imovina se kupuje u viđenom stanju I može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, svakim radnim danom od 10 do 13 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje ( uy prethodnu najavu stečajnom upravniku).


Rokovi prodaje:
• Rok za otkup I preuzimanje prodajne dokumentacije je 21.03.2017. godine
• Rok za uplatu depozita na tekući račun stečajnog dužnika je 21.03.2017. godine
• Javno nadmetanje održaće se dana 28.03.2017. , u 12 časova.
• Potpisivanje kupoprodajnog ugovora u roku od 3 radna dana od dana javnog nadmetanja, odnosno uplate depozita ukoliko je isti obezbeđen bankarskom garancijom.
• Uplata kupoprodajne cene u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kontakt:

Za više informacija o ovoj ponudi kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909 ili na email workout@sberbank.rs.


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike