Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

Poslovni prostor na Novom Beogradu


ID: R 3

Grad:  Beograd

Opština:  Novi Beograd

Adresa:  Španskih boraca 16

Tip nepokretnosti:  Poslovni prostor

Površina:  107 m2

Način prodaje:  Sudska prodaja

Cena:  58.200 €


Opis:


Sberbank Srbija ad Beograd (ranije Volksbank ad Beograd) kao izvršni poverilac na osnovu Zaključka izvršitelja Marka Vukićevića od 03.02.2017. godine u izvršnom predmetu 10 I.I. 832/16, u izvršnom predmetu protiv izvršnog dužnika TARAMONT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) oglašava prodaju sledeće nepokretnosti

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost br.1,površine 107 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade u ul.Španskih boraca br.16,br.zg.1,postojeće na parceli broj 1076 upisan u listu nepokretnosti broj 2439 Ko Novi Beograd

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje, shodno pismenim ispravama koje su učesnici u postupku predočili izvršitelju do donošenja Zaključka o utvrđenju vrednosti i stanja u katastru nepokretnosti ne postoje prava trećih lica koja umanjuju vrednost nepokretnosti i ne prestaju prodajom, niti službenosti i stvarni tereti koje kupac preuzima.

Zakljuckom o utvrđenju vrednosti 10 I.I.832/16 od 11.08.2016.godine javni izvršitelj Marko Vukicevic utvrdio je tržisnu vrednost predmetne nepokretnosti I to:

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost br.1,površine 107 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade u ul.Španskih boraca br.16,br.zg.1,postojeće na parceli broj 1076 upisan u listu nepokretnosti broj 2439 Ko Novi Beograd

u iznosu od 97 000,00 EUR s tim da je na prvom nadmetanju početna cena 60 % od procenjene vrednosti.

Prvo javno nadmetanje će se održati 23.02.2017.godine u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 165a

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate I o tome dostave dokaz izvršitelju, najmanje jedan radni dan, pre dana za koji je zakazana prodaja. Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun javnog izvršitelja Marka Vukićevića broj 285-2290310000012-50 koji se vodi kod SBERBANK SRBIJA A.D. Beograd sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu 10 I.I. 832/16"

Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) je dužan da uplati ponuđeni iznos (cenu) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate u roku od 15 dana od dodeljivanja na javnoj prodaji a na račun izvršitelja Marka Vukićevića broj 285-2290310000012-50 koji se vodi kod SBERBANK SRBIJA A.D Beograd,ako polaganje cene izostane izvršitelj će proglasiti dodeljivanje tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos

Ako više lica bude učestvovalo u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo, odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove.

Razgledanje nepokretnosti zakazano je za 08.02.2017.godine od 10,00 -12,00 časova. Ako dana 08.02.2017. godine razgledanje ne bude omogućeno novo razgledanje će biti zakazano za 17.02.2017. godine u periodu od 10:00 do 12:00 časova.

Javni izvršitelj obavestava potencijalne ucesnike na javnoj prodaji da lica koja uplate jemstvo za ucesce a ne pristupe javnoj prodaji ili pristupe javnoj prodaji a ne prihvate pocetnu cenu ili ucestvuju na javnoj prodaji ali ne budu medju prva tri ponudioca snise sve troskove postupka sprovodjenja izvršenja vezane za vracanje uplacenog jemstva na njihov tekuci racun kao I da su duzni da javnom izvrsitelju dostave odgovarajuci dokaz o tome da su oni vlasnici racuna na koji treba da se izvrsi povracaj novcanih sredstava.


Kontakt:

Za više informacija o ovoj ponudi kontaktirajte naš Kontakt centar na broj telefona 19909 ili na email
workout@sberbank.rs


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike