Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

AUKCIJSKA prodaja zemljišta u Šimanovcima, 01.08.2017.!


ID: C 4

Grad:  Pećinci

Adresa:  Šimanovci

Tip nepokretnosti:  Zemljišta

Površina:  167.978 m2 m2

Način prodaje:  Vansudska prodaja - aukcija

Cena:  3.629.000,00 €


Opis:

U skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci, Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165g:

OGLAŠAVA II AUKCIJSKU PRODAJU

1.Sledeće nepokretnosti na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda-Službe za Katastar nepokretnosti Pećinci, broj 952-02-13-36/2016c od 13.02.2017. godine:


•Ostalo veštački stvoreno nepolodno zemljište, potes Selo, površine 7368 m2, postojeća na kat parceli 1806/3, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 20078 m2, postojeća na kat parceli 1806/4, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 20076 m2, postojeća na kat parceli 1806/5, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 19945 m2, postojeća na kat parceli 1806/6, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 131 m2, postojeća na kat parceli 1806/6, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 16298 m2, postojeća na kat parceli 1806/7, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 3778 m2, postojeća na kat parceli 1806/7, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 17753 m2, postojeća na kat parceli 1806/8, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 2323 m2, postojeća na kat parceli 1806/8, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 18623 m2, postojeća na kat parceli 1806/9, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 1453 m2, postojeća na kat parceli 1806/9, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 17385 m2, postojeća na kat parceli 1806/10, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 2691 m2, postojeća na kat parceli 1806/10, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 4 klase, potes Selo, površine 16133 m2, postojeća na kat parceli 1806/11, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,
•Njivi 5 klase, potes Selo, površine 3943 m2, postojeća na kat parceli 1806/11, broj lista nepokretnosti br. 1381 KO Šimanovci,

2. Početna cena na drugoj aukcijskoj prodaji iznosi 3.629.000,00 EUR (slovima:trimilionašestodvadestdevethiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Aukcijska prodaja održaće se dana 01.08.2017.godine u 12:00 časova, u prostorijama Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g.
Razgledanje nepokretnosti obaviće se dana 18.07.2017. godine u 13 časova, na licu mesta.

3. Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g.

4. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bul Mihaila Pupina 165g, na tel + 381 11 2257 401, + 381 11 2257 408, ili putem email adrese: workout@sberbank.rs

5. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene u ovom oglasu, na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija a.d. Beograd, br. 285-1501100000256-97 s pozivom na broj 4370054 + mat. broj uplatioca.

5.1. Rok za uplatu depozita je 31.07.2017. godine.

5.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

5.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije

5.4. Registracija učesnika počinje 15 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 5 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

5.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 20.000,00 EUR (slovima: dvadesethiljada eura)

5.6. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim Javnim beležnikom najkasnije u roku od petnaest dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

5.7. Prodaja navedenih nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike