Izaberite najbolji tip štednje za Vas

Kalkulator štednje

Koji Vam je najvažniji faktor u izboru štednje? Na koji biste period oročili novac? Kakva bi Vam isplata kamate najviše odgovarala?
Visina kamatne stope
Dinamika isplate
Dodatne pogodnosti
Manje od 12 meseci
Na 12 meseci i više
Ne želim da oročim novac jer nisam siguran/a kada će mi novac zatrebati
Isplata kamate po isteku oročenja, zbog bolje cene
Isplata kamate u skladu sa mojim potrebama (na 1, 3, 6 ili 12 meseci)
Mogućnost povlačenja sredstava ili dela sredstava po cenu nešto niže kamatne stope
Popularno
Stepenasta štednja
Tip štednje
Vezana kratkoročna oročenja kod kojih kamatna stopa raste nakon svakog perioda oročenja depozita.
Kamatna stopa
Ugovorite kamatne stope na štednju do 60 meseci unapred.
Valuta
RSD
EUR
Periodi oročenja
6, 18, 36 i 60 meseci.
“Dobro jutro” štednja
Tip štednje
Online štednja kod koje se sredstva oročavaju tokom noći.
Kamatna stopa(EKS)
4.25%
za štednju u RSD
1.10%
za štednju u EUR
1.20%
za štednju u USD
1.50%
za štednju u RUB
Valuta
RSD
EUR
USD
RUB
Periodi oročenja
3, 6, 12, 24 ili 36 meseci.
Oročena štednja
Tip štednje
Dinarska i devizna štednja kod koje se kamata isplaćuje na kraju perioda oročenja.
Kamatna stopa(EKS)
do 2.10%
za štednju u EUR
do 2.40%
za štednju u USD
do 2.00%
za štednju u CHF
do 4.50%
za štednju u RUB
do 2.75%
za štednju u GBP
do 4.60%
za štednju u RSD
Valuta
RSD
EUR
USD
CHF
RUB
GBP
Periodi oročenja
1, 3, 6, 12, 24 ili 36 meseci.
Štednja 30+/ 50+
Tip štednje
Štednja koja omogućava povlačenje dela depozita u iznosu od 30% do 50% početnog uloga bez prekida oročenja.
Kamatna stopa
4.65% fiksno
na godišnjem nivou za štednju 30+ u RSD
2.00% fiksno
na godišnjem nivou za štednju 30+ u EUR
4.55% fiksno
na godišnjem nivou za štednju 50+ u RSD
1.90% fiksno
na godišnjem nivou za štednju 50+ u EUR
Valuta
RSD
EUR
Periodi oročenja
6, 18, 36 i 60 meseci.