Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Do Super kredita u tri jednostavna koraka:

Kalkulator

Vrsta kredita

Iznos kredita
min.
max.

Period
min.
max.

Super kredit
Ukupan neto iznos na kraju otplate
PRIJAVA ZA KREDIT

Kreditni kalkulator pruža informacije o iznosu kredita, visini rate za odabrani period otplate i pomaže da razradite efikasnu strategiju i plan otplate.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 18.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. godine.

Reprezentativni primeri  
Super kredit za refinansiranje
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10.95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 7.5% + 3m Belibor
EKS 15.39%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 753.774,89 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 18.04.2017. Interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. godine
Super keš kredit
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 11.95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 8.5% + 3m Belibor
EKS 16.46%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 779.980,19 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 18.04.2017. Interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. godine
Super kes kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7.05% + 3m Belibor
EKS 15.01%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 744.718,30 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 18.04.2017. Interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. godine
Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6.05% + 3m Belibor
EKS 13.95%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 719.173,33 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 18.04.2017. Interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. godine

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.