Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Do Super kredita u tri jednostavna koraka:

Kalkulator

Vrsta kredita

Iznos kredita
min.
max.

Period
min.
max.

Super kredit
Ukupan neto iznos na kraju otplate
PRIJAVA ZA KREDIT

Kreditni kalkulator pruža informacije o iznosu kredita, visini rate za odabrani period otplate i pomaže da razradite efikasnu strategiju i plan otplate.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 09.03.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine.

Reprezentativni primeri  
Keš kredit - rok do 12 meseci
Iznos kredita 150.000 RSD
Rok kredita 12 meseci
NKS 7.95% fiksno (jer je KS u prvih 60 meseci fiksna)
EKS 19.32%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 156.736,31 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 3.5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine
Keš kredit - preko 12 meseci
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 8.95% fiksno prvih 60 meseci, nakon toga 5.5%+3m Belibor
EKS 11.33%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 702.711,14 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 3.5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine
Super keš kredit - standardna ponuda
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10.95% fiksno prvih 60 meseci, nakon toga 7.5%+3m Belibor
EKS 16.09%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 753.622,81 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 2%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine
Kredit za refinansiranje - rok do 12 meseci
Iznos kredita 150.000 RSD
Rok kredita 12 meseci
NKS 6.95% fiksno (jer je KS u prvih 60 meseci fiksna)
EKS 18.15%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 155.880,40 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 3.5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine
Kredit za refinansiranje - preko 12 meseci
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 4.5% + 3m Belibor
EKS 10.23%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 678.003,84 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 3.5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine
Kredit za refinansiranje - standardna ponuda
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 9.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 6.5% + 3m Belibor
EKS 15.01%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 727.919,70 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 2%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 09.03.2017. Interkalarna kamata dospeva 15.03.2017. godine

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.