Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Za standardnu ponudu sa većim iznosom kredita, kliknite ovde

Uverite se koliko je jednostavno da otvarite sve Vaše želje i planove. Izaberite jedinstveni Super kredit

Za specijalnu online ponudu, kliknite ovde

Do Super kredita u tri jednostavna koraka:

Kalkulator

Vrsta kredita

Iznos kredita
min.
max.

Period
min.
max.

Preneću zaradu u Sberbank Da    Ne
Super kredit
Ukupan neto iznos na kraju otplate
PRIJAVA ZA KREDIT

Kreditni kalkulator pruža informacije o iznosu kredita, visini rate za odabrani period otplate i pomaže da razradite efikasnu strategiju i plan otplate.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 31.01.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.02.2017. godine.

Reprezentativni primeri  
Super kredit za refinansiranje
Iznos kredita 1.500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 9.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 6.5% + 3m Belibor
EKS 14.47%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 2.181.686,30 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 2%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 31.01.2017. Interkalarna kamata dospeva 01.02.2017. godine
Super keš kredit
Iznos kredita 1.500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 7.5% + 3m Belibor
EKS 15.56%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 2.258.587,71 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 2%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 31.01.2017. Interkalarna kamata dospeva 01.02.2017. godine
Super kredit za refinansiranje Online - do 150.000 RSD
Iznos kredita 150.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 4.5% + 3m Belibor
EKS 14.26%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 203.368,18 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 26.10.2016. Interkalarna kamata dospeva 01.11.2016. godine
Super kredit za refinansiranje Online - do 1.000.000 RSD
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 8.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 5.5% + 3m Belibor
EKS 12.84%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 1.405.173,79 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 26.10.2016. Interkalarna kamata dospeva 01.11.2016. godine
Super Keš kredit Online - do 150.000 RSD
Iznos kredita 150.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 8.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 5.5% + 3m Belibor
EKS 15.28%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 210.776,20 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 26.10.2016. Interkalarna kamata dospeva 01.11.2016. godine
Super Keš kredit Online - do 1.000.000 RSD
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 9.95% fiksno u prvih 60 meseci, nakon toga 6.5% + 3m Belibor
EKS 13.89%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 1.455.563,04 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 26.10.2016. Interkalarna kamata dospeva 01.11.2016. godine

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.